olymp_8932823olymp_8932823_teh

Jika Deep wc daska bez poklopca, za invalide 8.9328.2.300.063.1

2.737,00 RSD

Izražena cena wc daske je po komadu bez wc šolje.

jika_logo

Jika Deep wc daska bez poklopca, za invalide 8.9328.2.300.063.1

2.737,00 RSD

Izražena cena wc daske je po komadu bez wc šolje.

jika_logo

Quick View
lyraplus_826386lyraplus_826386_teh

Jika Lyra Plus baltik monoblok 8.2638.6.000.241.1

16.669,00 RSD

Izražena cena monobloka je bez wc daske.

jika_logo

Jika Lyra Plus baltik monoblok 8.2638.6.000.241.1

16.669,00 RSD

Izražena cena monobloka je bez wc daske.

jika_logo

Quick View
lyraplus_823380lyraplus_823380_teh

Jika Lyra Plus konzolna wc šolja 8.2338.0.000.000.1

8.828,00 RSD

Izražena cena wc šolje je bez wc daske.

jika_logo

Jika Lyra Plus konzolna wc šolja 8.2338.0.000.000.1

8.828,00 RSD

Izražena cena wc šolje je bez wc daske.

jika_logo

Quick View
lyraplus_826387lyraplus_826387_teh

Jika Lyra Plus simplon monoblok 8.2638.7.000.241.1

16.669,00 RSD

Izražena cena monobloka je bez wc daske.

jika_logo

Jika Lyra Plus simplon monoblok 8.2638.7.000.241.1

16.669,00 RSD

Izražena cena monobloka je bez wc daske.

jika_logo

Quick View
lyraplus_8933843

Jika Lyra Plus wc daska 8.9338.4.300.063.1

3.392,00 RSD

Izražena cena wc daske je bez wc šolje.

jika_logo

Jika Lyra Plus wc daska 8.9338.4.300.063.1

3.392,00 RSD

Izražena cena wc daske je bez wc šolje.

jika_logo

Quick View
lyraplus_893383

Jika Lyra Plus wc daska za monoblok 8.9338.3.000.000.1

1.814,00 RSD

Izražena cena wc daske je bez monobloka.

jika_logo

Jika Lyra Plus wc daska za monoblok 8.9338.3.000.000.1

1.814,00 RSD

Izražena cena wc daske je bez monobloka.

jika_logo

Quick View